MIMPLATTFORMEN

En plattform för mimbaserad scenkonst och kunskapande

 

OM
OSS

Mimplattformen är en plats för kunskapande kring mimbaserad scenkonst och startades våren 2021. Arbetet centreras kring Daglig Träning till yrkesverksamma inom scenkonstområdet. Utöver Daglig Träning erbjuds även samtal, master classes och workshops med syfte att bibehålla, utveckla och spetsa olika mimtekniker och metoder.

Mimplattformen önskar vara en inbjudande plats med låga trösklar och bjuder därför in till dialog kring hur vi tillsammans kan utveckla fältet och vara en samlande kraft för mimbaserade scenkonstnärer. Målet är att erbjuda verksamhet av hög kvalité och kunnande, kontinuerligt under året.

Mimplattformen startades, och drivs för närvarande av Hilda Rydman, Maria Selander och Anne Jonsson.

Mimplattformen administreras av Gothenburg Mime Festival med stöd av Göteborgs stad och Region Västra Götaland. Daglig Träning erbjuds i samarbete med TeaterAlliansen. 

Vi ser fram emot att höra från dig och arbeta tillsammans.
Kontakt: mimplattformen@gmail.com

 

MÖTESPLATS

Mimplattformen är en mötesplats för alla mimaktörer i Sverige. 

TRÄNING

I samarbete med TeaterAlliansen erbjuder vi mimträning på onsdagar via Zoom med lärare över hela världen. 

KUNSKAPANDE

Mimplattformen är en plats för kunskapsutbyte scenkonstnärer emellan. 

MIM

Vi är en plattform av mimare för  rörelsebaserade scenkonstnärer