top of page

Master class- Jakop Ahlbom

18-20 Juni 2024

En tredagars masterclass med Jakop Ahlbom (Nederländerna)
 

Masterclass with Wonderbox
We organize an inspiration program titled Wonderclass. Participants get familiar with Jakop Ahlbom's working method. Part of the wonderclass is the working with the Wonderbox with cards that help performers explore play, movement, drama, and conflict. Jakop Ahlbom uses these cards as a tool in his rehearsal room.

www.jakopahlbom.com


Tid: 18-20 Juni kl 10-17
Plats: Riksteatern i Hallunda, sal 1.

 

För vem?: Klassen är öppen för professionella mimskådespelare, cirkusartister, dansare och andra som identifierar sitt konstnärskap genom en fysisk praktik.

Anmälan: görs via TeaterAlliansens hemsida senast 21 april: https://teateralliansen.se/.../masterclass-wonderbox-med.../

Avgift: Gratis. Vid sen avanmälan (senare än 10e juni) debiteras en avgift på 600kr
Viktigt att du kan alla tre dagarna.

För att vara behörig att ansöka krävs högskoleutbildning och/eller mångårig arbetslivserfarenhet från professionell scenkonst. Du ska även vara kontinuerligt yrkesaktiv. Om antalet behöriga sökande är större än antalet platser gör TeaterAlliansen, tillsammans med kursledaren och mimplattformen, ett urval bland de sökande. Vid ansökan bifogar du ditt CV.

 

För frågor maila till mimplattformen@gmail.com

Arrangör: Mimplattformen, TeaterAlliansen och Riksteatern
Med stöd av: Konstnärsnämndens internationella program

mimplattform_7.jpg

JAKOP AHLBOM

bottom of page